A l'escola portem a terme un projecte de l'ensenyament de les ciències on els objectius principals han sigut: promoure la curiositat i l'interès, plantejar hipòtesis, observar, comprovar, manipular... En resum ser capaç d'establir relacions entre els elements de l'entorn. Això també permet interectuar amb els companys i promoure el treball coperatiu. Per completar aquest treball hem iniciat el projecte de l'educació STE(A)M (sigles en anglès de Ciència (Science), Tecnologia (Technology), Enginyeria (Engineering), Art (Art) i Matemàtiques (Mathematics).

Aquest ens ha de permetre l'adquisició dels coneixements i habilitats que ens han de servir per fer front de manera exitosa als reptes que ens planteja una societat complexa que cada vegada canvia de forma més ràpida i que troba en la ciència i la tecnologia les palanques que promouen aquests canvis accelerats. Aquest escenari porta a l'educació a emfatitzar el desenvolupament de certes competències, les anomenades competències del s. XXI que inclou, entre d'altres, la creativitat el treball en equip i la capacitat de resoldre problemes (UNESCO 2015)

Sens dubte una metodologia privilegiada per abordar aquest ensenyament STE(A)M és el treball per projectes. Ben plantejat, aquest enfocament promou el treball multidisiplinari i el desenvolupament de les competències claus citades anteriorment (treball en equip, creativitat, resolució de problemes...). Ens plantejem aquest projecte com una forma de treballar que pot ser abordada en cadascú dels cicles, guanyant complexitat a mida que es va avançant des d'infantil fins a Cicle Superior, i obtenint una progressió d'aprenentatge. #STEAMCAT

CIÈNCIES

 image5

TECNOLOGIA I ENGINYERIA

 17553ee24f7346b857f8f269dcf953bf

ART

 art

MATEMÀTIQUES

 unnamed

 

DES DEL CONFINAMENT...

TAMBÉ TREBALLEM LES DISCIPLINES STEAM:

PROJECTE CORONAVIRUS

01 coronavirus cdc 2871