La ciència sovint implica la construcció de models per ajudar a desenvolupar explicacions sintètiques sobre fenòmens naturals. Els models permeten prediccions del tipus "si...llavors...per tant" que es farà per provar hipotètiques explicacions. Els models científics escolars (ésser viu, Sol-Terra,...) són adaptacions d'aquests models generats per la ciència per tal que l'alumnat pugui fer les seves pròpies prediccions i pugui prendre decisions de manera informada sobre si mateix i sobre el seu entorn. Plantejar-se hipòtesis, seleccionar el material necessari, registrar els resultats i comunicar les conclusions en diferents llenguatges per mitjans convencionals i amb l'ús de les TAC. A continuació trobareu un recull de fotos sobre les diferents activitats que es realitzen de cada model. #STEAMCAT

 

MODEL ÈSSER VIU

  els-sser-vius-caracterstiques-i-funcions-1-638 

MODEL MATÈRIA

  1200px-Water drop 001  

MODEL SISTEMES FÍSICS

 prod corto

MODEL UNIVERS TERRA

 unnamed 2