Les matemàtiques ens han de promoure l'ús d'estratègies per resoldre situacions que requreixin coneixements matemàtiques.  Verbalització dels processos i valoració dels resultats. Han de ser capaços de traduir un problema a una representació matemàtica i emprar comceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre'l. #STEAMCAT

GEOMETRIA I FRACCIONS

 

 

MESURA

 

 

NUMERACIÓ