Una de les activitats que s'han de realitzar són els tramits a l'administració. L'alumnat ha de conèixer que per constituir qualsevol empresa s'han de demanar diferents permisos. En el nostre cas ens cal l'autorització per poder donar l'alta de cooperativa i donar-nos número de CIF. Per tramitar la instància ho vam fer des de l'escola utilitzant les eines que habitualment es fan servir en qualsevol tràmit administratiu. Per fer tot això ens va ajudar, la Sònia,  l'administrativa de l'escola. Per poder gestionar-ho fem servir el sistema d'administració electrònica que requereix la signatura digital de la directora.

Per veure el document que es va generar, cliqueu aquí.

h DSC09387