Hola famílies!

Durant dues setmanes, hem fet un taller d’Innovamat on identificàvem estructures simètriques!

La GEO (abella) ens ensenya dues fotografies de papallones i observant-les hem vist que n’hi ha una amb les ales iguals! Un altre dia, amb les peces Pattern blocks, hem creat simetries primer totes juntes i després per grups. A més a més, per ajudar-nos a entendre-ho una mica millor també hem utilitzat miralls que reflecteixen allò que hem creat, és a dir, la seva part simètrica!

Finalment, hem retallat mig full pel costat llarg i doblegat, obtenint com a resultat una figura. Quan l’hem obert, hem descobert que els dos costats eren simètrics! N’hem buscat l’eix central i l’hem decorat com nosaltres voliem, això si, tenint en compte que el què hem fet a un costat de l’eix sigui el mateix que a l’altre!

Mireu com n’estavem de concentrats i concentrades i com ens van quedar les nostres composicions simètriques!!

geo